Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

De oerkracht van alle leven

De sterren aan de nachtelijke hemel,
ieder met een eigen plaats en baan,

de aarde als deel van het universum,
als deel van een groter geheel en ordening,

de intelligentie en kracht
van een grotere natuur en samenhang,

de oerkracht van alle leven ...

die kracht is ook in jou,
in jou als mens in deze wereld ...

Het leven roept je als mens
en nodigt je uit
om een waardig mens te worden,
deze oerkracht waardig.

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.