Een Getuigenis van Liefde ‘De Weg van Liefde’ zet zich voort in dit boek. De weg van geestelijke ontwikkeling en bewustwording verdiept zich.

Ontvangenis en overgave zijn sleutelwoorden. De afstemming naar binnen vraagt een steeds diepere overgave en vertrouwen. Zo komt de stem van het grotere geheel, van een groter Zijn meer en meer tot uitdrukking - de werkzaamheid van de oneindige en eeuwige Geest.

De oer-eenheid, het mannelijk en het vrouwelijk aspect in de schepping, het eeuwig scheppende en het eeuwig ontvangende, de uitgaande en de ingaande kracht, het samengaan in partnerschap is de weg van ontwikkeling en verdieping, die zich in dit boek ontvouwt.

Zo voltrekt en ontsluit zich de verbinding met de oneindige en eeuwige Geest, het licht en de kracht, de Liefde, die de mens van oorsprong in zich draagt. De oneindige en eeuwige Geest als oorsprong en als bestemming ... Licht en Liefde als de kracht, waaruit we zijn ontstaan en waarmee we ons uiteindelijk zullen terugverbinden, her-een-igen ...

‘Een Getuigenis van Liefde’ getuigt van deze verbinding, van het bewustworden en het bewustzijn van het licht en de kracht van de oer-bron ... Het is een Getuigenis van déze Liefde ...

Die Ene Stem

Bij alle stemmen,
die te horen zijn
in deze wereld,

bij alle geluid en lawaai,
dat ons overstemt,

is er in wezen
slechts een stem
te horen en te verstaan -

de stem in je binnenste,
de stem van je hoger zelf,
de stem van je ware zelf,

waarin
die Ene Stem
weerklinkt ...