Een Weg van Liefde De weg van liefde, die zich in dit boek ontvouwt, reikt verder dan de weg, zoals we die ‘gewoonlijk’ aan de liefde toeschrijven. Het blijkt een weg te zijn, die leidt naar een veel omvattender liefde, een liefde, die universeel is, oneindig en eeuwig ...

De gedichten, overwegingen en teksten in ‘Een Weg van Liefde’ verwoorden een weg van spirituele ontwikkeling en bewustwording.

Een weg van geestelijke ontwikkeling - ontwikkeling van de Geest, van het licht en de kracht in je zelf, van het ware zelf en van het ware wezen en zijn ...

Een weg van geestelijke bewustwording - bewustwording van de Geest, van het licht en de kracht, de Liefde, die de mens van oorsprong in zich draagt ...
Het is ‘Een Weg van Liefde’ ...

De kracht van de liefde

Liefde is de grootste, de machtigste kracht,
die bestaat.

In wezen is liefde dé kracht van de schepping -
de bron van leven ...

Liefde kan door niets weerhouden worden,
kan nimmer ophouden of verbroken worden.

De liefde zal altijd blijven verbinden -
over de aardse beperkingen en begrenzingen heen ...