Over Liefde, die eeuwig is, die voorbij de beperkingen en begrenzingen van het aardse leven reikt ...

Oneindige Liefde Oneindige liefde is de draad, die door deze bundel loopt - zichtbaar en onzichtbaar.

De draad van een liefde, die het diepere levenspatroon tot een groter geheel verbindt, dat spreekt van oneindigheid en eeuwigheid, van een groter Zijn ...

Sporen van een diepere en hogere levenszin tekenen zich af, tekenen van oorsprong en bestemming.

De gedichten en overwegingen in deze bundel zijn samengebracht uit ‘Een Weg van Liefde’ en ‘Een Getuigenis van Liefde’. Daarnaast bevat dit boek nog niet eerder uitgegeven werk. Alle gedichten over levenseinde zijn opgenomen en overwegingen, die daar verder bij aansluiten. Het zijn toepasselijke teksten voor bij een overlijden, voor avondwaken en rouwverwerking.

Het eeuwige spoor

De liefde is
het onuitwisbare spoor,
dat door het leven getrokken wordt,
zichtbaar en onzichtbaar,
het eeuwige spoor ...

Oneindige liefde, die licht is ...
Eeuwig licht, dat liefde is ...